Det Norske Akademis Ordbok

henoteistisk

henoteistisk 
adjektiv
BØYNINGhenoteistisk
UTTALE[henote-i´stisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av henoteist med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
religion
 som gjelder henoteisme og henoteister
 | jf. monoteisme
SITAT
  • størsteparten av Det gamle Testamentet beskriver en henoteistisk, ikke en monoteistisk guddom
     (Hordaland folkeblad 11.01.2011/13)