Det Norske Akademis Ordbok

helsedirektør

helsedirektør 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd helse, annet ledd direktør
BETYDNING OG BRUK
embetstittel i perioden 1945–2002
 direktør for Helsedirektoratet, senere Statens helsetilsyn
SITAT
  • hvilke tiltak har helsedirektør Torbjørn Mork iverksatt for å øke innsatsen mot tobakkskadene?
     (Aftenposten 1985/430/2/3)