Det Norske Akademis Ordbok

handlemåte

handlemåte 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd handle
BETYDNING OG BRUK
måte å handle og opptre på
; ferd
SITATER
  • menneskene, deres bevæggrunde og handlemåde
     (Henrik Ibsen Samlede verker XVII 361)
  • Molands advokater har fremført kritiske synspunkter som … ikke gir Vaagland støtte i forsvaret av den norske handlemåten
     (Agderposten 20.09.2013/15)