Det Norske Akademis Ordbok

handle

handle 
verb
BØYNINGhandlet, handlet, handling
UTTALE[ha`ndlə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra tysk handeln, samme ord som norrønt handla, grunnbetydning 'berøre, bearbeide med hendene'; til Hand, se hånd; se også handlende
BETYDNING OG BRUK
UTTRYKK
handle med
foreldet
 behandle
være virksom, aktiv
; foreta seg noe (for å oppnå noe)
; gripe aktivt inn
 | jf. handlekraftig
SITATER
 • jeg hader denne magt udenfor mig, forfærdende når den handler, – end mere forfærdende når den hviler
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 79 1873)
 • nu gælder det at handle og gribe øjeblikket
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 98 1873)
 • leve, virke, handle
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 106 1886)
 • retten til at tænke og handle frit i alle forhold
   (Vor Verden I/4 Christian Michelsen)
 • de som kommer efter [behøver ikke] at tænke eller tvile. De handler
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker IV 129)
 • en som våget å handle, og det i det nøyaktig riktige øyeblikk
   (Dag Solstad Roman 1987 183 1987)
 • fra nå av skulle det ikke handles, men tenkes
   (Ola Bauer Forløperen LBK 1999)
 • sjelden
   
  [vi, den praktiske politikks menn] taler ikke fædrelandskjærlighet. Vi handler fædrelandskjærlighet
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker IV 133)
   | praktiserer
UTTRYKK
de handlende
teater, foreldet
 de opptredende
2.1 
med adverbial bestemmelse som angir måte eller omstendighet
 oppføre seg
; opptre
EKSEMPLER
 • handle overilt
 • handle ufornuftig
SITATER
 • du handled ret
   (Henrik Ibsen Catilina 110 1875)
 • hæderligt har du handlet mod mig, Ørnulf
   (Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland (1873) 19)
 • jeg skal handle efter min kejsers vilje
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 269 1873)
 • det vilde være skammeligt handlet af Dem
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 58 1879)
 • det er syndigt handlet imod dig
   (Henrik Ibsen En folkefiende 85 1882)
 • handle moralsk
   (Henrik Ibsen En folkefiende 166 1882)
 • jeg hadde valgt å handle utfra det jeg følte
   (Dag Solstad Roman 1987 366 1987)
 • jeg kunne ikke handle annerledes enn jeg gjorde
   (Dag Solstad Professor Andersens natt LBK 1996)
 • [det er] fullt mulig at [ambassadør] Morgenstierne … handlet med Nansens viten
   (Carl Emil Vogt Fridtjof Nansen LBK 2011)
UTTRYKK
handle om
også med formelt subjekt
 ha som innhold eller emne
; dreie seg om
 • det anliggende, her handles om
   (Henrik Ibsen En folkefiende 76 1882)
 • [boken] handler om, hvorledes en overnaturlig styrelse tar sig af de såkaldte gode mennesker
   (Henrik Ibsen En folkefiende 103 1882)
 • det handler sig her om selvstendige billedhuggerverker
   (Tidens Tegn 1931/189/3/2)
 • en spenningsroman … som skal handle om en leiemorder som prøver å drepe president de Gaulle
   (Jon Michelet Mannen på motorsykkelen 145 1985)
det handler om
litterært, vanligvis fulgt av infinitivssetning
 det som det (mest av alt) kommer an på, dreier seg om, er
 • det handler om å elske, leve
 • noen selger vaskepulver, vi selger nyheter. Det handler om å tjene penger
   (Mette Anthun og Kari Birkeland Emmas avec LBK 2012)
muntlig
 kjøpslå
SITAT
 • Reisman … kunde foreslaa at fordoble [poker]indsatsen. Han kunde begynde at «handle» som det het
   (Stein Riverton Fjerdemand 89 1920)
med adverbial bestemmelse
 drive handelsvirksomhet, kjøp og salg av varer (som yrke e.l.)
EKSEMPLER
 • handle med bildeler
 • handle i stort, i smått
UTTRYKK
handle og vandle
 • fornuftige folk hadde vigtigere saker at tænke paa. De handlet og vandlet
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger II 219)
   | var opptatt av sine daglige gjøremål og materielle krav
ofte fulgt av inn
 foreta innkjøp av
; kjøpe (inn)
SITAT
 • jeg handler inn to bæreposer fulle av brød og kaker, kjøttpålegg og sardiner
   (Line Baugstø Speilbilder LBK 1997)
6.1 
brukt intransitivt
 | jf. shoppe
EKSEMPEL
 • handle inn til helgen
SITATER
 • handle billig på det nye Domus Supermarked
   (Dag Solstad Roman 1987 201 1987)
 • hun går i melkebutikken og skal handle
   (Olav Angell Oslo ved midnatt LBK 1997)