Det Norske Akademis Ordbok

halvverden

halvverden 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
uvirkelig eller skjult verden
SITATER
 • [Jean Cocteau] beveget seg med samme selvfølgelighet i den mondene parisiske kunstverden som i den narkotiske og homofile halv-verden som var en betydelig del av hans tilværelse
   (VG 14.04.1971/15)
 • [han] ble så fascinert av Berlins mangesidige forbrytermiljø at han giftet seg med en kvinne fra denne halvverden
   (Bjørn Carling Norsk kriminallitteratur gjennom 150 år 55 1976)
 • Gibson skapte begrepet cyberspace, et ikke-fysisk rom, han så for seg datamaskinene verden over sluttet sammen i et nettverk, en elektronisk halvverden kalt The Matrix
   (Jan Kjærstad Menneskets felt 189 1997)
 • litteraturens dunkle halvverden
   (Dagens Næringsliv 26.11.2004/20)
1.1 
især om eldre franske forhold
 elegant og dekadent miljø, ofte preget av prostitusjon
 | jf. demimonde
SITATER
 • [Proust] blev en velsett gjest i Paris’s verden og, om han vilde, i dens halvverden
   (Lorentz Eckhoff Førerne i vår tids franske litteratur 204 1928)
 • Fritzi … tilhørte tydelig den moderne halvverden i Berlin, som svermer for all slags teknikk, bensindemimonden, som kjører med halvannethundre kilometers fart gjennem avenyene
   (Stein Riverton Storhertuginnen av Speilsalen 231 1931)
 • damer av halvverdenen og andre, som dyrket den frieste av alle kunster
   (Øvre Richter Frich Halvkunstnere 33 1925)
 • omkring [de] to hovedpersoner finner vi Londons forlystelseslivs halvverden hvor grensene flyter. Sex, narkotika og prostitusjon er det vanlige mønster
   (VG 13.08.1969/23)
   | om Jackie Collins’ roman The Stud
sfære som komplementerer en annen
SITAT
 • det var Piet Hein som før C. P. Snow formulerte delingen mellom de to halvverdener [vitenskap og humaniora], og kalte dem teknoti og kultisme
   (VG 18.08.1979)