Det Norske Akademis Ordbok

halvadel

halvadel 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd halv
BETYDNING OG BRUK
velstående, etablert sosial gruppe (med en samfunnsposisjon som kan minne om adelens)
 | jf. patrisier