Det Norske Akademis Ordbok

halesekkdyr

halesekkdyr 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd sekkdyr
BETYDNING OG BRUK
zoologi
 dyr i klassen halesekkdyr
zoologi, i flertall
 klasse av små, frittsvømmende kappedyr med lang hale
; appendikularier
; larvesekkdyr
 | vitenskapelig navn Appendicularia