Det Norske Akademis Ordbok

hadelending

hadelending 
substantiv
BØYNINGen; hadelendingen, hadelendinger
UTTALE[ha:´d(ə)leniŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet med suffikset -ing av stedsnavnet Hadeland; jf. hallending
BETYDNING OG BRUK
person som bor i og/eller er fra Hadeland
SITAT
  • «våren 1919 begynte jeg på skolen,» minnes en hadelending
     (Ørnulf Hodne Folkeskolen i folkeminnet LBK 2010)