Det Norske Akademis Ordbok

habilitet

habilitet 
substantiv
BØYNINGen; habiliteten
UTTALE[habilite:´t]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
innlånt; jf. tysk Habilität, fransk habilité, fra latin habilitas 'hensiktsmessig innretning; evne, egnethet', til habilis, se habil
BETYDNING OG BRUK
jus
 det å være habil
 | til forskjell fra inhabilitet
EKSEMPLER
 • det ble reist tvil om ordførerens habilitet i saken
 • dommerens habilitet
 • forvaltningslovens krav om habilitet
SITATER
 • angreb paa karakter og habilitet
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter III,3 493)
 • forvaltningslovens regler om habilitet gjelder barnevernets administrasjon i alle instanser, nemndenes folkevalgte medlemmer og sakkyndige som opptrer i saken
   (Gerd Benneche Barnevernet i Norge (1986) 86)
 • «Men ville det være problematisk for deg?» sier jeg til Ivar. «Om jeg skulle stå ansvarlig for markedsføring av dine bøker?» «Nei», sier Ivar uten å tenke seg om. «Sånn må det være i bransjen, det er et for lite land til å tenke for mye på habilitet.»
   (Trude Marstein Egne barn 157 2022)
sjelden
 det å være dyktig
 | jf. habil
SITAT
 • din habilitet med piccolo-fløyten
   (Gert Nygårdshaug Pergamentet LBK 2013)