Det Norske Akademis Ordbok

gyte

gyte 
verb
BØYNINGgjøt eller gytte, gytt, gyting
UTTALE[jy:`tə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt gjóta
BETYDNING OG BRUK
nå sjelden
 helle, øse (noe flytende utover)
UTTRYKK
gyte olje på ilden
se olje
gyte olje på opprørt hav
se olje
1.1 
også overført
 (la) strømme
SITATER
 • Carstens kjærlighed [hadde] gydt ukjendt farve over livet
   (Thomas Krag Ada Wilde 168 1896)
 • naar [taktstokken] klappede paa nodepulten, gød den hans [Behrens’] aand og hans liv og hans glød ind i hele sangerskaren
   (Lorentz Dietrichson Svundne Tider I 239 1896)
 • refleksivt
   
  det bleggule månelys gjød sig ud over isen
   (Fridtjof Nansen Fram over Polhavet I 353 1897)
 • solen gjød sit lys ned i dalens kumme
   (Sigrid Undset Kransen 345 1920)
   | jf. kumme
foreldet, overført
 støpe, danne, utforme
SITATER
 • du mener da vel aldrig, at få mig gydt, sammen med Peer og Pål, til noget nyt?
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 234)
 • at give af sin egen ild, netop som gydningen skal til
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede Digte I 186)
zoologi, bare i formen gyte, om vannlevende dyr, især fisk
 legge rogn (egg)
; utsondre melke
EKSEMPEL
 • laksen gyter om høsten
SITATER
 • størsteparten av laksen gyter bare en gang
   (Romsdalsposten 1930/157/3/1)
 • visste han at det svømte ål fra Skadarsjøen i Montenegro til Sargassohavet utenfor Cuba for å gyte og når de hadde gytt, døde hannene
   (Vigdis Hjorth Snakk til meg LBK 2010)
3.1 
med objekt
EKSEMPEL
 • gyte rogn, melke