Det Norske Akademis Ordbok

gullblom

gullblom 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd blom
BETYDNING OG BRUK
dialektalt
dialektalt
 en(hver) gul blomst i kurvplantefamilien, især løvetann eller hestehov
SITAT
  • hytten var graa som hytter flest, og der havde nok aldrig grodd blomster utenfor – andet end guldblom om vaaren og potetesblomst utpaa eftersommeren
     (Ragnhild Jølsen Samlede skrifter I 296)