Det Norske Akademis Ordbok

gulfoting

gulfoting 
substantiv
BØYNINGen; gulfotingen, gulfotinger
ETYMOLOGI
annet ledd avledet av fot med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
dialektalt