Det Norske Akademis Ordbok

gestisk

gestisk 
adjektiv
BØYNINGgestisk
UTTALE[ge´stisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av gest med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder gester, kroppsbevegelser
; som gjør bruk av gester
SITATER
  • det nye drama må blir klarere, mindre konverserende og mere gestisk
     (Jens Bjørneboe Brev i utvalg 162)
  • et gestisk, taust «språk»
     (Per Mæleng Jonas Lies marginalia 100 2003)