Det Norske Akademis Ordbok

gestikulere

gestikulere 
verb
BØYNINGgestikulerte, gestikulert, gestikulering
UTTALE[gestikule:´rə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin gesticulari, til gesticulus, diminutiv av gestus; se gestus
BETYDNING OG BRUK
bruke arm- og håndbevegelser for å uttrykke følelser eller tanker eller for å understreke et budskap
; bruke geberder
SITATER
 • energi og vilje lyste … af den raske maade, hvorpaa hun … gestikulerede, medens hun talte
   (Jonas Lie Rutland 52 1880)
 • [den fremmede kvinne] gestikulerede heftigt
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 195)
 • med fort nikkende hode, og ivrigt gestikulerende hænder
   (Amalie Skram På Sct. Jørgen 92 1895)
 • de sprang op paa bænker og borde, skreg, gestikulerede imod ham
   (Vilhelm Krag Isaac Seehuusen 180 1900)
 • italiensk gestikulering
   (A-magasinet 19.05.1927/2 Gunnar Reiss-Andersen)
 • han nikket og gestikulerte og spurte med talende munn, som døvstumme gjør
   (Johan Borgen Lillelord 248 1955)
 • de svarthårede fremmede viser ved å gestikulere og peke på magene sine hvor uthungrede de er
   (Espen Haavardsholm Italienerinnen 138 1998)
 • jeg veiver og gestikulerer, som om armer og hender strekker til der språket kommer til kort
   (Linn Ullmann Jente, 1983 29–30 2021)