Det Norske Akademis Ordbok

geberde

Likt stavede oppslagsord
geberde 
substantiv
BØYNINGen; geberden, geberder
UTTALE[gebæ´r-də]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra tysk Gebärde
BETYDNING OG BRUK
vanligvis i flertall
 bevegelse, gest, fakte (til understrekning og forklaring av noe man vil meddele eller som uttrykk for en sinnsstemning)
SITATER
 • en taus gebærde
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I 341)
 • han talte med store gebærder og høitravende ord
   (Vilhelm Krag Isaac Seehuusen 180 1900)
 • ved livlige miner og gebærder fik vi tilslut ud af ham, at han var fra øen Karna i Inglefield gulf
   (Otto Sverdrup Nyt Land I 112 1903)
 • [Leonardo studerte] menneskenes geberder og ansiktenes minespill
   (Jens Thiis Leonardo da Vinci 10 1949)
 • [ansiktet hadde] samme blikk og geberde. Det bar samme stempel
   (Jens Bjørneboe Hertug Hans 58 1972)
 • påklinte smil og affekterte geberder
   (Knut Faldbakken Glahn LBK 1985)
 • kikke på klokken med … overdrevne geberder
   (Stig Sæterbakken Selvbeherskelse 97 1998)
 • Karl Iver hadde muntret henne opp med vitsing og geberder
   (Gert Nygårdshaug Chimera LBK 2011)