Det Norske Akademis Ordbok

gestaltpsykologi

gestaltpsykologi 
substantiv
ETYMOLOGI
fra tysk Gestaltpsychologie; jf. gestalt
BETYDNING OG BRUK
psykologi
 psykologisk retning som særlig legger vekt på at vi i våre sansninger umiddelbart oppfatter sammensatte helheter, f.eks. melodier, geometriske figurer, som noe mer enn summen av de enkelte deler
 | jf. holisme
SITATER
  • gestaltpsykologien virker naturlig nok inspirerende på den som befatter seg med arkitekturteori og arkitekturopplæring
     (Byggekunst 1955/Tillegget/2)
  • Sartre og Merleau-Ponty … bygger på Gestaltpsykologiens hovedtanke at persepsjonens enkleste enhet er «figur-på-grunn»
     (Agora 2000/nr. 2–3/178 Dag Østerberg)
  • konspirasjonsteorier og gestaltpsykologi er to sider av samme sak. Der vi ikke vet noe, fyller hjernen vår tomrommene med mening
     (Aftenposten 09.06.2004/4)