Det Norske Akademis Ordbok

germansk

Likt stavede oppslagsord
germansk 
adjektiv
BØYNINGgermansk
UTTALE[gærma:´nsk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter tysk germanisch; se germaner og suffikset -sk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder, er typisk for germanere
EKSEMPLER
 • de germanske folk
 • norsk er et germansk språk
SITATER
 • jf.
   
  overtroppsføreren pleide gjerne å være av utpreget «germansk» utseende
   (Griniboken II 294 1947)
   | nordisk
 • [nazisten løftet] hånden til germansk hilsen
   (Jens Bjørneboe Før hanen galer 138 1952)
 • jeg har sett kabylere i Marokko som var mer germanske enn Hitler
   (Aksel Sandemose Bakom står hin Onde og hoster så smått 19 1976)
   | fra artikkelen «Raseskvalp og maktutsvevelse» (1933)
 • ordspråk er den muntlige kulturens kunnskapsbrønn, og bare fra det germanske språkområdet kjenner vi flere tusen slike
   (Inge Eidsvåg Minnene ser oss LBK 2010)
UTTRYKK
germanske språk
gruppe av indoeuropeiske språk som germanerne talte
; enkeltspråk som er utviklet av disse språkene
som gjelder Tyskland og tyskere
; tysk
SITAT