Det Norske Akademis Ordbok

-sk

-sk 
suffiks
BØYNING-sk, unntaksvis -skt (jf. ilsk, bisk)
UTTALE[-sk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt -skr 'i samsvar med; som stammer fra'; jf. tysk -sch, engelsk -ish, latin -iscus, gresk -iskos; i ord både av hjemlig, tysk og latin eller gresk opprinnelse; jf. -isk
BETYDNING OG BRUK
danner adjektiver av substantiver
EKSEMPEL
  • allergisk, bestialsk, bondsk, hatsk, infernalsk
1.1 
av egennavn og innbyggerbetegnelser
EKSEMPEL
  • abelsk, columbiansk, fransk, ibsensk, innenlandsk, italiensk, luthersk, norsk, trøndersk
danner adjektiver av verb
EKSEMPEL
  • bisk, glemsk, innbilsk, sprelsk, spotsk
danner adjektiver av (eldre) adjektiv
EKSEMPEL
  • hedensk, ilsk