Det Norske Akademis Ordbok

geometrisk

geometrisk 
adjektiv
BØYNINGgeometrisk
UTTALE[geome:´trisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av geometri med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
matematikk
 som gjelder geometri
SITATER
  • summen av spenningene i de tre viklinger er geometrisk addert alltid lik 0
     (Carl Fred. Holmboe Michael Faraday 156 1943)
  • trang til å fange inn tilværelsen i geometriske figurer
     (Henning Hagerup Vinternotater 232 1998)
UTTRYKK
geometrisk rekke
rekke hvor kvotienten mellom et ledd og det nærmest foregående er konstant, f.eks. 3, 6, 12, 24, 48
 | til forskjell fra aritmetisk rekke
  • en rekke der kvotienten mellom et ledd og det forangående er konstant, kalles en geometrisk rekke
     (Arild Stubhaug Et foranskutt lyn 318 1996)
geometrisk sted
(mengden av) en samling punkter som oppfyller gitte krav
  • en parabel er det geometriske sted for alle punkter som ligger like langt fra et gitt punkt som fra en gitt rett linje
geoemetrisk middeltall