Det Norske Akademis Ordbok

geologisk

geologisk 
adjektiv
BØYNINGgeologisk
UTTALE[geolå:´gisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av geologi med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder geologi, læren om Jordens oppbygning og historie
EKSEMPEL
  • geologisk tidsregning, geologisk periode
SITATER
  • de vældige purker som gik og rugget som geologiske dyreformer blandt sin yngel
     (Knut Hamsun Børn av Tiden 221 1913)
  • Theodor [Kjerulf] var nå ustanselig på reise i forbindelse med sine geologiske undersøkelser
     (Børre Qvamme Halfdan Kjerulf og hans tid 80 1998)
  • alle de store naturhendelsene viser hvor små vi mennesker er når de geologiske prosessene virkelig setter inn
     (ntnu.no 2015)
UTTRYKK
geologisk kart
kart hvor det gis en samlet geologisk informasjon om utbredelse, aldersforhold og strukturtrekk av bergarter, løsmasser, mineralforekomster og malmer
geologisk syklus
prosess som strekker seg over et svært langt tidsrom i Jordens historie og som stadig blir gjentatt i tid og rom
geologisk tidsskala
kronologisk oppstilling av Jordens historie