Det Norske Akademis Ordbok

genitivsmerke

genitivsmerke 
substantiv
VARIANTgenitivmerke
ETYMOLOGI
sammensatt av genitiv og merke
BETYDNING OG BRUK
tegn (f.eks. apostrof) eller morfem som markerer genitiv
EKSEMPEL
  • -s er det vanligste genitivsmerket i norsk