Det Norske Akademis Ordbok

generalsuperintendent

generalsuperintendent 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd general; annet ledd superintendent
BETYDNING OG BRUK
kirkevesen, om eldre eller utenlandske forhold
 biskop
SITAT
  • den württembergske generalsuperintendent Johann Valentin Andrea (1586–1654)
     (Reidar Myhre Pedagogisk idéhistorie 159 1970)