Det Norske Akademis Ordbok

general

Likt stavede oppslagsord
general 
adjektiv
BØYNINGgeneralt
UTTALE[genəra:´l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin generalis 'som hører til arten, alminnelig', avledet av genus; jf. fransk général, tysk general
BETYDNING OG BRUK
alminnelig
; allmenn
; generell
UTTRYKK
general distanse/kurs
sjøfart
 rettlinjet distanse, kurs mellom to posisjoner (som finnes ved bestikkoppgjør)
1.1 
som førsteledd i sammensetninger
 hoved-
; felles-
især sjøfart, til dels forsterkende
 altomfattende
; grundig
SITAT
 • skureklær og kardasker [ble] anskaffet og en general hovedrengjøring blev foretatt
   (A-magasinet 18.07.1931/5 Irma Gram)
   | jf. kardask
2.1 
voldsom
; kraftig
SITATER
 • da vi slog leir om kvelden, blaaste det en general storm
   (Otto Sverdrup Nyt Land I 405 1903)
 • det blåste en general storm
   (Lars Hansen Jens Sørskar 120 1927)