Det Norske Akademis Ordbok

generalitet

Likt stavede oppslagsord
generalitet 
substantiv
BØYNINGen; generaliteten, generaliteter
UTTALE[genəralite:´t]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av general med suffikset -itet
BETYDNING OG BRUK
litterært, filosofi
 det å være generell
; utsagn i generelle vendinger
SITATER
  • det er ikke nok å briefe [selger]gruppen med to stk A4-ark med generaliteter og ønskemål
     (Markedsføring 1973/5/18/2)
  • billedkraft og generalitet, kontinuitet og fokus, permanens og fleksibilitet er motsetninger som utelukker hverandre
     (Ulf Grønvold Lund & Slaatto 8 1988)
  • spørsmål om konkrete detaljer besvarte han ofte med selvmotsigelser, generaliteter og unnvikelser
     (Oddvar Høidal Quisling 576 1988)