Det Norske Akademis Ordbok

-itet

-itet 
suffiks
BØYNINGen; -iteten, -iteter, i denne betydningen et; -itetet, -iteter
UTTALE[-ite:´t]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via tysk -ität, fra fransk -ité, av latin -itas (genitiv -itatis)
BETYDNING OG BRUK
danner substantiver som betegner bestemt egenskap, tilstand eller fenomen
EKSEMPEL
  • brutalitet, effektivitet, religiøsitet, seksualitet, vitalitet
danner substantiver som betegner gjenstand av en spesiell art, beskaffenhet
EKSEMPEL
  • raritet
danner substantiver som betegner institusjon av en bestemt karakter eller med en bestemt tilknytning
EKSEMPEL
  • admiralitet, universitet