Det Norske Akademis Ordbok

generalforsamling

generalforsamling 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd general
BETYDNING OG BRUK
administrasjon
 årlig møte hvor forenings-/organisasjonsmedlemmer, aksjeeiere e.l. innkalles for å fatte de beslutninger som vedtektene krever (f.eks. valg av styre, godkjennelse av årsberetning) samt for å avgjøre andre viktige saker ifølge dagsorden
 | jf. årsmøte
EKSEMPLER
  • holde generalforsamling
  • ordinær og ekstraordinær generalforsamling
SITATER
  • igår holdtes på Oslo børs ordinær generalforsamling i skibsaktieselskapet [NN]
     (Morgenbladet 1931/88/7/5–6)
  • den viktigste generalforsamlingen i firmaets hundre og femti år gamle historie
     (Gunnar Staalesen De døde har det godt LBK 1996)
deltagere i en generalforsamling, som er øverste beslutningsorgan i virksomheten
EKSEMPEL
  • generalforsamlingen godkjente regnskapet uten bemerkninger