Det Norske Akademis Ordbok

genbank

genbank 
substantiv
ETYMOLOGI
innlånt, jf. engelsk gene bank, tysk Genbank; se gen og bank
BETYDNING OG BRUK
biologi
 lager av genetisk materiale fra (utrydningstruede) plante- og dyrearter
 | jf. bank
SITATER
  • en arbeidsgruppe har foreslått for Landbruksdepartementet at det opprettes en såkalt genbank for å ta vare på arveegenskapene hos truede norske husdyrraser
     (Aftenposten 20.08.1984/11)
  • [Svalbard globale frøhvelv] inneholder over 865.000 ulike frøprøver som er deponert av 63 genbanker i mer enn 200 land
     (Fædrelandsvennen 12.09.2015/14)