Det Norske Akademis Ordbok

gemengkammer

gemengkammer 
substantiv
ETYMOLOGI
sammensatt av gemeng og kammer
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 rom, bygning hvor glassmassen blandes
SITATER
  • jf.
     
    råmaterialene var skaffet til veie, så hyttemesteren kunde ta fatt på sitt arbeid i gemengkammerset
  • glasshyttebygningen inneholdt gemengkammer
     (Ada Buch Polak Gammelt norsk glass 43 1953)