Det Norske Akademis Ordbok

gavepakking

gavepakking 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd verbalsubstantiv til pakke, avledet med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
det å pakke inn gaver
SITAT
  • det var to uker igjen til jul. Kakebakst og gavepakking i hele huset
     (Karin Lorentzen Det hendte meg et barn 107 1983)