Det Norske Akademis Ordbok

gaukesyre

gaukesyre 
substantiv
ETYMOLOGI
sammensatt av gauk og syre
BETYDNING OG BRUK
dialektalt