Det Norske Akademis Ordbok

gatelegging

gatelegging 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd verbalsubstantiv til legge, avledet med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
opparbeidelse av gate