Det Norske Akademis Ordbok

garnvinding

garnvinding 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd verbalsubstantiv til vinde, avledet med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
det å vinde garn
nøste e.l. av sammenvundet garn
SITAT