Det Norske Akademis Ordbok

garnflå

garnflå 
substantiv
ETYMOLOGI
sammensatt av garn og flå
BETYDNING OG BRUK
dialektalt, fiske
 flytholt på fiskegarn
SITAT