Det Norske Akademis Ordbok

garnbøting

garnbøting 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd verbalsubstantiv til bøte, avledet med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
det å bøte, reparere garn (fangstredskap)
SITAT
  • Johan Bojer Samlede verker IV 111