Det Norske Akademis Ordbok

garantiprovisjon

garantiprovisjon 
substantiv
ETYMOLOGI
sammensatt av garanti og provisjon
BETYDNING OG BRUK
økonomi
 godtgjørelse eller risikopremie som deltagerne i et garantikonsortium beregner seg
økonomi
 provisjon som en kommisjonær får i tillegg til vanlig provisjon hvis vedkommende garanterer for betalingen av det som selges