Det Norske Akademis Ordbok

garantikonsortium

garantikonsortium 
substantiv
ETYMOLOGI
sammensatt av garanti og konsortium
BETYDNING OG BRUK
økonomi
 gruppe av garantister som mot provisjon overtar den delen av et lån eller en emisjon som ikke fulltegnes i markedet