Det Norske Akademis Ordbok

garantimakt

garantimakt 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd makt
BETYDNING OG BRUK
jus
 stat som har undertegnet en garantitraktat