Det Norske Akademis Ordbok

garantitraktat

garantitraktat 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
jus
 traktat hvor én eller flere stater sikrer en annen stat beskyttelse, garanterer dens forpliktelser e.l.