Det Norske Akademis Ordbok

garantifond

garantifond 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
handel
 fond opprettet for å møte visse forpliktelser
 | jf. garanti