Det Norske Akademis Ordbok

garantierklæring

garantierklæring 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
økonomi, handel
 dokument, erklæring hvor utstederen gir garanti
EKSEMPEL
  • avgi en garantierklæring
SITAT
  • alle bankene har skrevet under på en garantierklæring om å betale for de pensjonistene som er i systemet
     (Dagens Næringsliv 03.12.1997/7)