Det Norske Akademis Ordbok

gangsteg

gangsteg 
substantiv
ETYMOLOGI
sammensatt av gang og steg
BETYDNING OG BRUK
dans
 trinn, steg som når man går
 | jf. løpesteg