Det Norske Akademis Ordbok

gangbane

gangbane 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd gang; annet ledd bane
BETYDNING OG BRUK
tilrettelagt bane eller felt for gående (f.eks. på bro)
SITATER
  • gangbaner på Mjøndalsbrua absolutt påkrevet
     (Fremtiden 1956/117/1/2–3)
  • vogntoget … havnet i grøfta mellom vei og gangbane
     (Opdalingen 17.02.2016/6)
  • arbeidet ute i Marka kan være å lage klopper, gangbaner eller bruer
     (Håkon Breivik Myhr Gjennom Oslomarka med ildsjeler 21 2021)