Det Norske Akademis Ordbok

gampnedsteining

gampnedsteining 
substantiv
VARIANTgampnedstening
ETYMOLOGI
første ledd gamp
BETYDNING OG BRUK
i gammel tid
 steining av en hest som drives ned i åpen grav, utført som offerhandling
SITAT
  • hvem visste om ikke gampnedsteiningen på kirkegården
     (Johan Falkberget Plogjernet (1956) 342)