Det Norske Akademis Ordbok

gammellutheraner

gammellutheraner 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd gammel, annet ledd lutheraner
BETYDNING OG BRUK
religionshistorie, især om eldre forhold
 medlem av et (strengt) luthersk kirkesamfunn i Prøyssen (som skilte lag med statskirken da den ville forene kalvinistiske og lutherske kirker)
SITAT
  • gammellutheranerne representerer den strengt lutherske ortodoksi
     (snl.no 2016)