Det Norske Akademis Ordbok

galvanoplastisk

galvanoplastisk 
adjektiv
UTTALE[galvanopla´stisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av galvanoplastikk med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
typografi
 som gjelder galvanoplastikk
EKSEMPEL
  • galvanoplastisk klisjé, skriftsats