Det Norske Akademis Ordbok

galileisk

Likt stavede oppslagsord
galileisk 
adjektiv
BØYNINGgalileisk
UTTALE[galile:´isk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet med suffikset -isk av etternavnet til den italienske fysiker og astronom Galileo Galilei (1564–1642)
BETYDNING OG BRUK
fysikk, astronomi
 som gjelder eller skriver seg fra Galilei
EKSEMPLER
  • galileisk relativitet
  • galileisk kinematikk
UTTRYKK
galileiske måner
Jupiters fire største måner, først observert av Galilei
galileisk kikkert
kikkert hvor okularet er en konkav linse (spredelinse), som gir stor forstørrelse og stort synsfelt
; teaterkikkert