Det Norske Akademis Ordbok

galgebjelke

galgebjelke 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
bjelke i galge
bjelke med skjerding til å svinge over ilden i åre
 | jf. galge
SITAT