Det Norske Akademis Ordbok

galaktoskop

galaktoskop 
substantiv
UTTALE[galaktosko:´p]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
BETYDNING OG BRUK
kjemi
 prøveapparat tidligere brukt til optisk måling av gjennomskinnelighet av melk