Det Norske Akademis Ordbok

-skop

-skop 
suffiks
BØYNINGet; -skopet, -skoper
UTTALE[-sko:´p]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra gresk skopos, avledet av skopein 'se'
BETYDNING OG BRUK
danner substantiver som betegner vitenskapelig instrument især til å se, iaktta med
EKSEMPEL
  • mikroskop, polariskop, periskop, spektroskop, teleskop