Det Norske Akademis Ordbok

gaffelbygg

gaffelbygg 
substantiv
ETYMOLOGI
sammensatt av gaffel og bygg
BETYDNING OG BRUK
botanikk
 byggsort med tredelt vedheng på inneragnen i stedet for snerp
 | vitenskapelig navn Hordeum vulgare var. trifurcatum